Radion årets förlorare på reklammarknaden

Det går trögt för mediebyråernas förmedling av radioreklam. Under årets första tre månader har förmedlingen minskat med totalt 22 procent, enligt Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer.

I januari var minskningen 30 procent, i februari 8 procent och i mars 30 procent. Det gör att radion är det medium som förlorat mest av sin försäljning under första kvartalet. Samtidigt har mediebyråernas sammanlagda förmedling av reklam ökat med 3 procent under första kvartalet. Radions marknadsandel minskar alltså, enligt mediebyråernas statistik.

Sveriges Mediebyråer påpekar dock att förra året var ett mycket bra år för radio, vilket gör jämförelsen något missvisande.

Läs mer om Mediebyråbarometern här.

Share