Radiobeslutet dröjer till juni

Beslutet om en ny radio- och TV-lag dröjer till den 14 juni.

Den 19 december förra året kom regeringens lagrådsremiss om en ny radio- och TV-lag, efter flera förseningar. Bland annat föreslogs förbättrade villkor för reklamradion när det gäller reklam, sponsring och lokala sändningar. En ny mediemyndighet och villkoren för digitalradion ingick också i lagrådsremissen. Däremot fick inte reklamradion något löfte om sänkta koncessionsavgifter.

Den 5 februari var lagrådet klar med sin granskning av förslaget. Lagrådet kritiserade sammanslagningen av Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV, men hade inga större invändningar mot resten av remissen.

Än så länge har regeringen inte lagt fram sin proposition, men enligt riksdagens planering ska konstitutionsutskottet börja behandla frågan 20 maj. Det blir sedan omröstning i riksdagen den 14 juni.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Typiskt Sverige,för att lagen skall kunna träda ikraft 1 Juli bör det voteras före 1 april.det kan betyda 3 mån. försening.det blev redan 6 mån., då den skulle vara ikraft 1 jan. i år och första dab+ tillstånden i drift 2 kv. i år. Nu blir det 1 jan 2011 som de kan börja sändas dab+ permanent.