Kritik mot försenad finsk radiolag

Den finska regeringen skjuter upp beslutet om en ny medieavgift till efter valet nästa år. Det överraskande beskedet lämnade kommunikationsministern Suvi Lindén förra veckan.

Det finns en bred enighet om att ersätta TV-licensen i Finland med en medieavgift som ska betalas av alla hushåll, oavsett TV-innehav. Men regeringen kommer inte att lägga fram en proposition före riksdagsvalet i mars 2011.

Enligt Suvi Lindén, som representerar Samlingspartiet, har man inte hittat en bra modell för att kompensera låginkomsttagare för avgiften. Samlingspartiets ledare Jyrki Katainen skyller dessutom på att Socialdemokraterna inte vill låta ett nytt externt råd övervaka public service-bolaget Yle.

Men nu riktas kritik mot Suvi Lindén – både från de tre andra regeringspartierna (Centern, Svenska Folkpartiet och De gröna) och från den Socialdemokratiska oppositionen. Svenska Folkpartiet föreslår att riksdagen driver igenom Rundradiolagen utan regeringen, en idé som har fått stöd från gruppledarna för Socialdemokraterna och De gröna.

Det var i oktober som regeringspartierna kom överens om att ersätta TV-avgiften med en medieavgift. Den ska införas först 2012, eftersom nya datorsystem måste köpas in. En arbetsgrupp har föreslagit att avgiften blir på 175 euro per hushåll, men den exakta nivån avgörs först nästa höst.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share