Radio- och TV-verket frågar om nya tillstånd

Radio- och TV-verket undersöker på regeringens uppdrag intresset för nya sändningsområden för reklamradio.

I mars lade regeringen fram sin proposition om reklamradions villkor. Samtidigt gav regeringen i uppdrag till Radio- och TV-verket att tillsammans med Post- och telestyrelsen ta fram fler frekvenser för reklamradion.

2007 års reklamradioutredning kom fram till att det inte finns utrymme för fler radiokanaler i storstadsområdena, Mälardalen och Västkusten. Däremot såg utredningen möjligheter att starta nya kanaler i delar av Sveriges inland.

Radio- och TV-verket vill nu ha synpunkter på vilka nya sändningsområden som ska komma ifråga. Senast 17 maj vill verket ha in svaren och senast 31 augusti ska myndigheten redovisa sitt uppdrag till regeringen.

Mer här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. Roy

    Man kan som alternativ även lägga in förslag om ett am tillstånd, finns lika många am lediga som fm i samma område. 1000 – 10.000watt, kanske 50 kW AM

  2. Roy

    Man kan som alternativ även lägga in förslag om ett am tillstånd, finns lika många am lediga som fm i samma område. 1000 – 10.000watt, kanske 50 kW AM, ca 120 frekvenser att använda.2 -3 sändare per frekvens.