Teracom växer men tjänar mindre

Teracoms omsättning ökade med en fjärdedel till 920 miljoner kronor under första kvartalet. Samtidigt minskade dock vinsten med hela 100 miljoner till 43 miljoner kronor.

Den ökade omsättningen och den fallande vinsten förklaras av att Teracom har blivit majoritetsägare i betal-TV-bolaget Plus TV Finland och samtidigt bygger upp Boxers betal-TV i Danmark.

Sändarnäten för radio och TV omsatte 260 miljoner (upp 22 miljoner) och stod för 17 procent av den totala omsättningen. Utökad kapacitet i sändarnäten och lägre kostnader har förbättrat vinstmarginalen till 30 procent.

Under kvartalet förlorade Teracoms betal-TV-verksamhet 11 000 abonnenter.

Hela kvartalsrapporten finns i PDF-format här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share