Public service förlorar inkomster

fundingofpsm

Inkomsterna för de europeiska public service-bolagen minskade med 1,9 procent förra året, enligt rapporten Funding of Public Service Media från EBU.

De senaste fem åren har inkomsterna minskat med så mycket som 8,7 procent. Nedgången beror på att reklamintänkterna rasat med 23,2 procent sedan 2008, men också på att de statliga anslagen har gått ned.

I EU-länderna har public service-bolagens inkomster minskat med 10,2 procent sedan 2008 medan inkomsterna ökat med 9 procent i andra europeiska länder under samma period.

I rapporten konstateras även att de kommersiella mediebolagen har ökat sina inkomster med 8,6 procent under de senaste fem åren.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share