DAB-debatten är igång

purepop

Debatten om Nina Wormbs DAB-plan har satt fart på tidningarnas debattsidor under den gångna veckan.

I ett inledande inlägg i Svenska Dagbladet skriver den tidigare Sveriges Radio-VD-n Kerstin Brunnberg att digitaliseringen är en ödesfråga för radion och att politikerna nu måste ta ett beslut. Hon menar att digital marksänd radio har en rad fördelar jämfört med FM-radion – fler kanaler, nya tjänster, lägre utsändningskostnader och lägre energiförbrukning.

”Dagens situation med ett tämligen stort och utbrett radioutbud i några storstadsregioner och ett fåtal kanaler i övriga landet är orättvis. Det snuvar en ganska stor del av Sveriges befolkning på ett brett och mångfacetterat radioinnehåll. Detta går tyvärr inte att ändra på om politikerna står fast vid den analoga tekniken. Det analoga FM-nätet är fullt. Det finns helt enkelt inte plats för fler nationella radiokanaler. Inte heller finns det möjlighet att utveckla radion med nya och innovativa tjänster” skriver hon i debattartikeln.

Kerstin Brunnberg: Digitalisering en ödesfråga för radion, Svenska Dagbladet 29 november.

Gunnar Bergvall och Christer Hederström skriver i en replik i samma tidning att ett byte från FM till DAB+ innebär att varje sändare och mottagare i hela landet måste bytas ut med offentlig finansiering. Det är få länder i Europa som har en någon så när lyssning på DAB och DAB ”klarar sig inte själv på en fri marknad där producenter och konsumenter själva bestämmer”.

Inget land har beslutat att FM ska släckas och FM är och förblir världsstanderden för marksänd radio i 200 länder, skriver Bergvall och Hederström. De hänvisar till Post- och telestyrelsen, som tycker att det räcker FM-näten och internetradio. Dessutom finns 200 lediga FM-frekvenser i landet, vilket gör att frekvensbristen är ”en väl odlad myt”. Skribenterna kan tänka sig en utredning av om Sverige kan utvidga FM-bandet – vilket har gjorts i Brasilien. De nämner också alternativ till DAB som DRM+ och DVB-T2 Lite.

”Att ersätta en väl fungerande FM-radio och övergå till en föråldrad DAB-teknik över huvudet på medborgarna är varken progressivt eller demokratiskt. Det är dags att politikerna nu läser på bättre, lyssnar på konsumenterna och inte dabbar sig” avslutar Gunnar Bergvall och Christer Hederström.

Gunnar Bergvall och Christer Hederström: DAB klarar sig inte på en fri marknad, Svenska Dagbladet 1 december.

Kerstin Brunnberg svarar med att anklaga Bergvall och Hederström för ”onyanserat DAB-motstånd utan verklighetsförankring”.

”DAB-motståndarnas analys grundas framför allt på två felaktiga utgångspunkter. Det första är att man likställer sitt eget lyssnarbeteende med riksnormen och tror därmed att det bara är en tidsfråga innan internetradio ersatt all annan lyssning. Det andra är att hänvisa till obeprövade och experimentella tekniska alternativ som saknar reella förutsättningar att tillämpas på bred front. Det är dags att utgå från hur verkligheten faktiskt ser ut istället för hur man vill att den ska vara” skriver Kerstin Brunnberg.

Kerstin Brunnberg: Onyanserat DAB-motstånd
utan verklighetsförankring
, Svenska Dagbladet 4 december.

Socialdemokraten Leif Pagrotsky, som stoppade DAB-utbyggnaden när han var kulturminister, skriver i Göteborgs-Posten under rubriken ”Radiopengar rakt i sjön”. Att det är trångt i etern motiverar oss inte att köpa 20 miljoner nya radioapparater och det saknas uppgifter om kostnader i Nina Wormbs utredning, enligt Pagrotsky.

”Dessutom har jag inte förstått hur Sveriges Radio skall kunna sända mer med mindre pengar. Övergången kostar inte bara lyssnarna pengar, också SR får högre kostnader under lång tid. Högre sändningskostnader och informationskampanjer för övergången kostar massor av licensmedel som maste tas från andra program, någon extra licenshöjning är det inte tal om” skriver Leif Pagrotsky som beräknar en kostnad för SR på 100 miljoner kronor per år vilket motsvarar 150 heltidsarbetande journalister.

Leif Pagrotsky: Radiopengar rakt i sjön, Göteborgs-Posten 3 december.

I Dagens Nyheter skriver Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) ett svar till utredaren Nina Wormbs debattartikel tidigare i veckan. IVA är kritiska till utredningens rekommendationer eftersom de tycker att de grundar sig på en bristfällig analys. Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik, enligt IVA, och nämner marknäten för radio (FM) och TV (DVB-T och DVB-T2) och de olika nät som används för internet och mobiler.

”DAB+ som föreslås ersätta det väl fungerande FM-nätet har flera tekniska brister som är mycket allvarliga. Speciellt kombinationen av ett lågt antal bitar per sekund ihop med en informationsöverföring som är ineffektiv för ljud” skriver IVA som beskriver DAB+ som ett föråldrat system som är dyrt och dåligt.

IVA säger även att FM är en fungerande kanal för krisinformation och att det saknas färdigutvecklade alternativ för att sprida meddelanden till allmänheten. Därför vore det oansvarigt att släcka ned FM-nätet.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien: Dyrt och onödigt investera i marksänd digitalradio, Dagens Nyheter 3 december.

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter tycker Motormännen och BIL Sweden att utredningen har ”tyckts glömt bort att tre av tio radiolyssnare sitter i en bil”. Organisationerna föreslår en längre övergångsperiod.

”Digitalradio skapar stora möjligheter för framtiden med bättre ljudkvalitet, möjligheter till större antal kanaler, bättre överföring av data (till exempel trafiksäkerhetsinformation) med mera. Utredningen föreslår dock att FM-bandet släcks ned redan 2022 (senast 2024), vilket är en alltför snäv tidplan. Miljontals personbilar med enbart FM-mottagare kommer fortfarande att vara i bruk i Sverige om tio år” skriver Motormännen och BIL Sweden.

Motormännen och BIL Sweden: Bilarna bortglömda i digitalradioutredningen, Dagens Nyheter 5 december.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Det är inte behov av mer nationell kommersiell radio på FM. Det är behov av fler lokal stationer, då befintliga PLR är ockuperade av nationell misslyckad radio. FM bandet kan inte expandera,, då frekvenserna under 88 MHz och över 108 MHZ är ockuperat av kommunikations radio. DRM och DRM+ har runnit ut i sanden i Europa.Vem vill sända i DRM/DRM+ DVB T2 etc, ingen !!! och ingen köper mottagare. Inte ens närradion vill expandera och bygga lokal radio över flera frekvenser. SR och kommersiell radio kan dela på MUX 12 B, då det inte är mer lönsamt än 5 -7 nationella skräpkanaler från Stockholm.