PTS: Teracom ska sänka priser för FM

Teracom måste sänka priserna för nationella FM-sändningar, enligt ett beslut från Post- och telestyrelsen.

Teracom är det enda företaget som kan leverera nationella FM-sändningar och därför finns särskilda regler kring prissättningen. Priset ska bygga på ”företagets bokförda kostnader med påslag för en skälig avkastning på investerat kapital”.

”Grunden för denna underrättelse är att företagets prissättning inte tycks vara baserad på det kostnadsunderlag Teracom lämnat till PTS. Det förefaller som att Teracom i prissättningen inte beaktat att PTS den 6 november 2014 sänkte kalkylräntan (WACC) från 9,8 procent till 8,0 procent” skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande.

Teracom har fram till 17 april på sig att ändra priserna. Om det inte händer kan det komma ett föreläggande från PTS.

Share