Partierna eniga om att utreda radio- och TV-avgiften

På torsdagens möte kom partierna i kulturutskottet överens om att föreslå en utredning om radio- och TV-avgiftens framtid.

Flera oppositionspartier har lämnat in motioner om att avskaffa radio- och TV-avgiften. Nu läggs frågan i en parlamentarisk utredning, med representanter för alla partier. Utredningen ska vara klar i god tid inför att nästa sändningstillstånd börjar gälla 2020.

”Den nuvarande finansieringsmodellen av public service med radio- och TV-avgift har fungerat bra. Men efter de senaste årens tekniska utveckling och Högsta förvaltningsrättens dom 2014 om att enskilda inte kan åläggas avgiftsskyldighet för innehav av datorutrustning med internetuppkoppling, är det viktigt att regeringen ser över finansieringen av public service. Kulturutskottet anser därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utreda radio- och TV-avgiften inför nästa sändningstillstånd år 2020” skriver utskottet i ett pressmeddelande.

Utredningens uppdrag ska vara att ta fram ”en solidariskt finansierad, långsiktig modell som graranterar public service fortsatta oberoende”.

Utskottets förslag debatteras i riksdagen onsdag 8 april.

”Idag tar vi i och med beslutet i kulturutskottet ett stort steg mot ett avskaffande av radio- och TV-avgiften, som den ser ut idag. Jag är mycket glad över att vi i bred enighet kan ta detta steg framåt” säger Bengt Eliasson, som är Folkpartiets ledamot i kulturutskottet.

Det finns fortfarande olika idéer om hur en ny modell för public service-finansieringen ska se ut.

”För mig är det självklart att avgiften ska vara individuell och gälla för alla över 18 år med undantag för dem som inte har en inkomst. Avgiften kommer självklart att bli något lägre per individ än den är idag. Den ska vara oberoende av vilken teknisk utrustning som ger tillgången till public service. Avgiften ska separeras från skattesystemet så att oberoendet garanteras. Detta är självklart eftersom public service är en del av demokratin som alla på något sätt tar del av. Dagens beslut säkrar detta” fortsätter Bengt Eliasson.

Att en överenskommelse var på gång om radio- och TV-avgiften framkom i tisdags. Niclas Malmberg, som är Miljöpartiets representant i kulturutskottet, skrev då på sin blogg att en kompromiss hade nåtts.

Share