PTS-reglering av Teracom skickas till EU-kommissionen

Post- och telestyrelsens notifierade i fredags EU-kommissionen om hur myndigheten vill fortsätta reglera Teracoms priser för utsändning av nationell radio och fri-TV i marknätet.

2005 införde PTS regler för hur Teracom prissätter utsändning av nationell radio – i praktiken Sveriges Radios fyra FM-kanaler – och de fria TV-kanalerna i marknätet. I en analys konstaterar PTS att Teracom fortfarande ”är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader” eftersom Teracom är det enda bolaget som kan erbjuda tjänsterna. PTS vill ”undanröja effekten av bristande konkurrens” genom att priserna baseras på ”föregående års faktiska historiska kostnader samt en skälig avkastning”.

Förslag om reglering av marknader ska skickas till EU-kommissionen. Fram till 2007 fanns radio och TV i en EU-lista över marknader som kan regleras, men en reglering kan fortfarande göras om man följer tre kriterier som har definierats av kommissionen.

Mer:
Läs mer om regleringen på PTS-sajten.

Share