Public service-journalister har fått nytt avtal

I fredags kom Journalistförbundet och Almega Medieföretagen överens om ett nytt avtal för journalisterna på public service-bolagen. Det ettåriga avtalet ger en lönehöjning med 2,2 procent och gäller från 1 april.

Lönerevisionen görs först i höst, vilket innebär att lönen betalas ut retroaktivt därefter. Reglerna för bland annat arbetstid, övertid och OB-ersättning har inte ändrats. Däremot har parterna infört ett så kallat processlöneavtal, vilket innebär att den anställda kommer överens om lönen med sin närmaste chef. Nya semesterregler gör det möjligt att göra om semestertillägg till extra ledighet. Andra förändringar är att provanställningar kan förlängas om medarbetaren varit frånvarande och att det införs en månads uppsägningstid när en provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning.

24 maj fick tjänstemännen på public service-bolagen ett nytt avtal. De som fortfarande inte kommit överens om ett avtal är akademikerna.

Share