PTS höjer sändaravgifter

Foto: Gamma-Man/Mostphotos.

Post- och telestyrelsen planerar att nästa år höja årsavgiften för ljudradiosändare med cirka 4 procent.

Avgiften tas ut i tre olika kategorier. För sändare med en effekt över 500 W är avgiften idag 14 595 kronor. För effekter mellan 3 och 500 W är den 8 414 kronor och för sändare med effekt under 3 W 841 kronor.

Avgiftshöjningen ingår i en allmän höjning av avgifterna för radiosändare. Den motiveras med att PTS efter en lagändring ägnar mer resurser ”åt samråd som syftar till att skydda Sveriges säkerhet”. Dessutom ska myndigheten modernisera sitt IT-system för tillståndsgivning samt infrastrukturen för radiotillsyn.

Beslutet om en höjning av avgiften tas av Post- och telestyrelsens styrelse i mitten av december, då avgiftsföreskriften för 2022 behandlas.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share