Per Bill ordförande i kulturutskottet

perbillModeraten Per Bill har valts till ordförande för riksdagens kulturutskott. Socialdemokraten Gunilla Carlsson, som var ordförande i kulturutskottet under förra mandatperioden, är vice ordförande.

Övriga ledamöter i utskottet är Peter Johnsson (S), Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Gustaf Hoffstedt (M), Anna Wallentheim (S), Angelika Bengtsson (SD), Bengt Eliasson (FP), Rossana Dinamarca (V), Lars-Axel Nordell (KD) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S).

Nästan alla ledamöter i kulturutskottet är nya. Bara Gunilla Carlsson, Cecilia Magnusson och Gustaf Hoffstedt är kvar från förra mandatperioden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share