Partierna vill sänka koncessionsavgifterna

Sex av sju riksdagspartier säger att det är ”ganska troligt” att de sänker koncessionsavgifterna för kommersiell radio efter valet. Det framgår av en enkät som Medievärlden och Tidningsutgivarna har genomfört.

I undersökningen har partierna fått svara på hur troliga olika beslut är, med alternativen ”mycket”, ”ganska”, mindre”, ”nej” och ”vet ej”. På frågan om koncessionsavgifterna ska sänkas svarar alla riksdagspartier utom Folkpartiet ”ganska troligt”. Folkpartiet ger svaret ”mindre troligt”.

Läs mer om undersökningen här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Varför skall nya radiostationer lägga bud på nya tillstånd, medan gamla tillstånd skall få sänkning??
    Bryter mot EU konkurrenslag, tack!!