Global slår ihop Heart-stationer

Brittiska Global Radio mer än halverar antalet lokala Heart-stationer. Det meddelade ledningen på personalmöten nu under eftermiddagen.

Heart-nätverket ska i framtiden bestå av 15 stationer istället för dagens 33. Bland annat kommer de fem stationerna i Devon att slås ihop. 200 medarbetare berörs, varav 30-40 är fast anställda. Programtablån förblir densamma, med lokala shower på morgon och sen eftermiddag och London-program under resten av dygnet. Nyhetsbulletinerna fördubblas dock från en halv till en hel minut varje timme. Dessutom kommer Mercury FM i Crawley och Ten-17 FM i Harlow byta namn till Heart.

Förändringarna ska vara genomförda vid årsskiftet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share