Ökat förtroende för SR bland unga

Förtroendet för Sveriges Radio har ökat något, enligt den senaste årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

72 procent av de tillfrågade har högt eller mycket högt förtroende för Sveriges Radios innehåll. Det är två procent mer än i förra årets mätning. Bland de yngre är ökningen större.

”Extra glädjande är det kraftigt ökade förtroendet för vårt innehåll bland de yngra, i åldersgruppen 16-29 har förtroendet för Sveriges Radio ökat från 58 till 65 procent på ett år. Vi har jobbat hårt med att förflytta ett i grunden analogt företag in i en global och digital värld med en helt annan konkurrens. Att förtroendet då ökar hos den grupp som är mest digital och svårflörtad är kul. Samtidigt ökar också förtroendet bland de äldsta” skriver Sveriges Radios VD Cilla Benkö på Sveriges Radio-bloggen.

”Det här är siffror att känna både ödmjukhet och stolthet inför i en tid med en alltmer fragmentiserad medieanvändning och när kritiken mot etablerade kvalitetsmedier bitvis varit hård” fortsätter Cilla Benkö.

När det gäller politiska partipreferenser finns det lägsta förtroendet hos sverigedemokrater, där 47 procent har förtroende för SR. Men även hos SD-väljare har förtroendet stigit det senaste året.

SVT är det mediebolag som har högst förtroende bland medborgarna (74 procent) medan SR är tvåa. Därefter följer TV4 (53), lokala morgontidningen (52), Dagens Nyheter (44) och Aftonbladet (23).

Mer:
SOM-undersökningen

Share