Finland: Bauer får behålla Basso-koncessioner

Bassos eftermiddagsduo Tuke och Jusa.

Regeringen i Finland har beslutat att Basso Medias koncessioner för kommersiell radio inte ska återtas, trots att Bauer nu får kontrollen över dem.

Basso Media har ingått ett intentionsavtal som för över bestämmanderätten till Bauer Media, som redan har flera koncessioner för kommersiell radio. Regeringen kan dra in koncessioner för att undvika en för stor ägandekoncentration i radiobranschen. Men regeringen väljer att godkänna övertagandet.

”Ändringen innebär inte en sådan koncentration av radioprogramutbudet på marknaden som kan anses vara skadlig med tanke på yttrandefriheten, säkerställande av ett mångsidigt programutbud och tillgodoseendet av behoven hos särskilda grupper” skriver regeringen.

Basso Media har tre koncessioner för frekvensområde 10 (Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo), frekvensområde 22 (Helsingfors, Kotka, Villmanstrand, Borgå och Åbo) och Helsingfors 4. Tillstånden gäller till och med 31 december 2029.

Bauer Media har sagt att Basso Media fortsätter som eget bolag och att radiostationen Bassoradio, som har ett format inriktat på R&B, rap och elektronisk dansmusik, fortsätter att sända. Basso driver även The Box med ny musik i Helsingfors och I Love 2K med 2000-talsoldies i Helsingfors och Borgå.

Share