Ökad vinst för MTG

MTG-s försäljning steg med 10 procent under första kvartalet till 3,125 miljarder kronor. Samtidigt steg vinsten före skatt med 54 procent till 671 miljoner.

Radioverksamheten redovisas inte längre separat utan hamnar i ”övrig verksamhet”, som omsatte 400 miljoner kronor under första kvartalet (410 miljoner förra året). Rörelseresultatet blev 20 miljoner, vilket är en minskning med 5 miljoner. I ”övrig verksamhet” finns förutom radiostationerna i Norden och Baltikum även Bet 24 och Modern Studios.

Share