NRO-styrelsen omvald

larserikbackstrom

Lars-Erik Backström omvaldes till ordförande på två år vid Närradions Riksorganisations årsmöte i Uppsala i helgen. Lars-Erik Backström har varit ordförande sedan 1996.

Föreningen bildade även den nya organisationen Community Media Sweden (CMS) tillsammans med Öppna Kanaler i Sverige. Ordförande för CMS är Lotta Gröning.

På NRO-mötet togs beslut om inriktningen för arbetet under 2015-2016. Två frågor ska prioriteras. NRO ska arbeta för att staten ska stödja de ickekommersiella medierna, i linje med EU-resolutioner från 2008 och 2011. Den andra frågan gäller en kartläggning av europeiska upphovsrättsfrågor.

NRO ska också öka kunskapen om det internationella regelverket för närradio, arbeta med mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet i samarbete med internationella organisationer, utveckla kontakter med radiostationer i främst Europa, arrangera utbildningar tillsammans med nordiska grannländer, rekrytera nya medlemmar, förbättra informationen, bevaka utvecklingen av sändningstekniken för närradion och starta ett årligt stipendium som ska delas ut först gången på nästa årsmöte. Dessutom ska närradion utvecklas ”för att åter hitta sin plats i det svenska samhällsbygget”.

Även resten av styrelsen är kvar. Anna Wallin omvaldes på två år, medan kassören Ingvar Björnlund, Roden Bergenstein och Ragnar Smittberg har ett år kvar på sina mandat. Till ersättare omvaldes Gabriel Palenque, Bo Magnusson, Eberth Gustafson, Tomas Nilsson och Patrik Malmgren-Rask. Thomas Kubja och Ola Hector valdes till nya revisorer och som ersättare för revisorerna valeds Johan Nilsson. Valberedningen består av sammankallande Bernt Svensson, Stellan Engström och Erik Olsson.

Share