Nordiskt initiativ bakom ny EBU-deklaration

De nordiska public service-bolagen i EBU har fått igenom en ny deklaration, som definierar de grundläggande värderingar som ska gälla för public service-medierna i Europa.

Deklarationen bygger på sex centrala värderingar för public service: universiellt, oberoende, kvalitet, mångfald, ansvar och innovation.

”Det har fram till nu funnits tydliga kriterier när det gäller medlemmarnas ekonomiska åtaganden men betydligt mindre tydliga formuleringar kring den publicistiska värdegrunden. Det ville vi ändra på” säger Cilla Benkö, som sitter i EBU-s styrelse.

Initiativet till deklarationen kom från de nordiska public service-bolagen i EBU. Malte Lind, som är ansvarig för SR-s samhällskontakter, fanns med i den arbetsgrupp som tog fram förslaget som antogs vid EBU-mötet i Strasbourg förra veckan. Arbetet går nu vidare med att utforma hur den publicistiska värdegrunden ska tillämpas och användas.

Läs mer om deklarationen här. Hela ”Empowering Society – A Declaration on the Core Values of Public Service Media” finns som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share