NENT börsnoteras 28 mars

Nordic Entertainment Group-aktien börjar handlas på Nasdaq Stockholm-börsen 28 mars. Det framgår av det prospekt som NENT publicerade under fredagen.

I prospektet publiceras bland annat prognoser från Zenith om hur marknaden för kommersiell radio kommer att utveckla sig i Sverige och Norge. I Sverige har den genomsnittliga tillväxttakten varit så hög som 12,1 procent under perioden 2015-2018. Men Zenith väntar sig att tillväxten avtar till 2,8 procent per år under perioden 2018-2021. I Norge har marknaden för radioreklam krympt sedan 2016 med en genomsnittlig nedgång på 1,7 procent 2015-2018. Marknaden i Norge väntas fortsätta minska med i genomsnitt 4,1 procent per år fram till 2021, främst eftersom landets övergång till DAB 2017 åtminstone tillfälligt försvagat radions räckvidd.

NENT konstaterar att bolaget förra året hade 68,2 procent av den kommersiella radiomarknaden i Norge och 41,1 procent i Sverige.

På måndag genomför NENT en marknadsdag i Stockholm.

Mer:
NENT Groups prospekt

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share