MTG Radio: ”Dubbelsiffrig organisk tillväxt”

mtgradioMTG-koncernen släppte i dag resultatet för tredje kvartalet. Radioverksamheten i Sverige, Norge och Baltikum hade en ”dubbelsiffrig organisk tillväxt” enligt MTG-rapporten.

Radion ingår numera i affärsområdet ”Nice Entertainment, MTGx, Radio” vars omsättning steg med 86 procent. Den kraftiga ökningen beror framförallt på att Nice Entertainment ingår i området sedan november 2013. Men även utan nya verksamheter växte omsättningen med 35 procent. Det ges inga siffror för radioverksamheten. Däremot sägs det alltså att tillväxten var dubbelsiffrig och att det ”även reflekteras i rörelseresultatet”.

Rörelseresultatet för ”Nice Entertainment, MTGx, Radio” var 12 miljoner, vilket kan jämföras med motsvarande period förra året då resultatet blev en förlust på 46 miljoner kronor. För årets nio första månader gav affärsområdet en förlust med 41 miljoner.

Totalt steg MTG-s omsättning med 12 procent till 3,669 miljarder kronor under tredje kvartalet. Vinsten ökade med 14 procent till 329 miljoner.

Share