Ingen höjning av radio- och TV-avgiften

Det blir inte heller nästa år någon höjning av radio- och TV-avgiften, skriver regeringen i budgeten för 2015. Det är femte året i rad som avgiften inte höjs.

Däremot lovar regeringen att återkomma om radio- och TV-avgiften. Det kan exempelvis ske vid vårbudgeten. Regeringen ska även återkomma om en eventuell kompensation för ökade sändningsutgifter för SVT.

Totalt ökar public service-bolagens medel från rundradiokontot med 2 procent nästa år, vilket följer riksdagsbeslutet om tillståndsperioden 2014-2019. Sveriges Radio får 2,787 miljarder, SVT 4,566 miljarder och UR 403,1 miljoner kronor. Totalt blir det 7,756 miljarder kronor till public service-bolagen nästa år. Myndigheten för radio och TV får 8,7 miljoner från kontot.

För att anslagen till public service ska kunna öka med 2 procent årligen krävs att antalet licensbetalare inte går ned för mycket. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen gör att de som saknar TV men har en dator inte omfattas av avgiften. Det har gjort att ett stort antal personer sagt upp sitt TV-innehav och slutat betala avgiften. Regeringen tror dock att avgifterna ”inte kommer att minska i någon större omfattning” under 2014 och bygger det antagandet på en prognos från Radiotjänst.

VD-arna för de tre public service-bolagen träffade i dag Kulturutskottet, skriver SVT-s interntidning Vi på TV. De krävde en ny teknikneutral finansiering för public service och föreslog ändringar i de två skrivningarna i lagen som Högsta förvaltningsrätten ansåg var otydliga.

Share