MPRT och Statens medieråd blir Mediemyndigheten

Foto: Statens medieråd.

Mediemyndigheten blir namnet på den nya myndighet som skapas vid nyår, då Statens medieråd blir en del av Myndigheten för press, radio och TV.

I augusti förra året presenterades en utredning om en inordning av Statens medieråd i MPRT. Statens medieråd fick i februari i år i uppdrag att förbereda en överföring av uppgifter till MPRT och en avveckling av myndigheten.

Statens medieråd sysslar med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan och fungerar dessutom som ett kunskapscentrum för barns och ungas medieanvändning. Myndigheten fastställer också åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share