Danmark: Utlysning av nytt DAB+-nät för regionala sändningar

Grafik: World DAB.

Den danska Slots- og kulturstyrelsen har utlyst lediga tillstånd för DAB+ i landets tredje digitala sändningsnät och alla tillstånd i ett helt nytt fjärde nät.

Tillstånden finns i 13 regioner och i varje område finns plats för upp till 32 tillstånd. Om det finns flera ansökningar än tillstånd gör Radio- och TV-nævnet en värdering av ansökningarna i en typ av ”skönhetstävling” som handlar om ekonomiska förutsättningar och erfarenhet av radio- eller medieverksamhet.

Utlysningen sker eftersom det finns ledig kapacitet på det tredje DAB+-nätet och att nya sändningsmöjligheter har efterfrågats i radiobranschen vilket har resulterat i att ett fjärde nät öppnas. Sista anmälningsdag är 16 oktober och vinnarna offentliggörs 15 november i områden där tillstånden räcker till alla och 20 december där det krävs ett urval. Tillstånden börjar sedan gälla 1 juli 2023.

De nuvarande regionala tillstånden finns i det tredje nätet och delades ut första gången 2016. Kompletterande utlysningar av ledigt utrymme har sedan skett 2018 och 2021.

Här är områden som tillstånden finns i: Nordjylland Nord, Nordjylland Vest, Nordjylland Midt, Østjylland Nord, Østjylland Syd, Vestjylland Nord, Vestjylland Syd, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, Sydsjælland, Øst- og Nordsjælland, Bornholm.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share