Morgonshower för fokuserade på pendlare

Morgonshower är ofta uppbyggda för att passa pendlare – med många korta inslag och återkommande trafik, väder och tidsangivelser. Men det är fel tänkt, menar Radioanalyzer i en ny rapport.

Enligt 2014 Autumn Analysis – Mythbusting the Airwaves, som bygger på en analys av elektroniska lyssnarmätningar i fyra nordiska länder, är det bara hälften av morgonlyssnarna som lämnar hemmet under morgonshowen.

”Mellan 06 och 09 är hemlyssnarna i så kraftig majoritet att tablån borde anpassas till dem” skriver Radioanalyzer i rapporten.

Det här kan vara förklaringen till att public service-programmen är så starka på morgonen i de nordiska länderna, tror Radioanalyzer. Reklamradion använder helt enkelt fel modell, till skillnad från public service som har mindre trafik, mer nyheter, färre snabba underhållningsinslag och mer djup.

”Det är uppenbart att reklamradion har en utmaning när det gäller högkvalitativt innehåll oavsett tid på dagen. Det beror inte bara på vilka resurser som finns till buds, utan också på att musikmängden är så viktig. Och med upp till 20 procent av tiden avsatt för reklam blir det lite tid över för talinslag och innehåll” skriver Radioanalyzer.

”Därför måste reklamradions programledare vara bättre än sina kolleger i public service på att göra det innehåll som får plats intressant. De måste också bli bättre på att på ett skarpt sätt locka till nästa inslag, som kanske kommer efter reklamen” fortsätter Radioanalyzer.

Reklamradion är i många fall starkare på eftermiddagarna än på morgonen. Stationerna borde utnyttja det genom att marknadsföra eftermiddagen mer, göra fler kopplingar mellan morgon och eftermiddag och öka musikandelen på morgonen, föreslår Radionalyzer.

Ladda ned rapporten här.

Share