Motioner från M, C och SD mot radio- och TV-avgiften

Riksdagsledamöter för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslår att radio- och TV-avgiften slopas. Det framgår av de motioner som har lämnats in under den allmänna motionstiden, som avslutades på måndag eftermiddag. Andra motioner gäller opartiskheten i public service, reklamtiden i radio och TV, medieklyftan mellan olika delar av landet och ett public service med ett brett utbud.

Moderaterna Sten Berheden, Carl-Oskar Bohlin, Hans Rotheberg, Jenny Petersson, Margareta B Kjellin, Jan Ericson och Cecilia Widegren vill i separata motioner avskaffa radio- och TV-avgiften och sköta finansieringen via skattsedeln. ”Radio- och TV-avgiften har spelat ut sin roll, den är ett otidsenligt och ineffektivt sätt att finansiera public service” skriver Sten Berheden i sin motion och föreslår att avgiften avskaffas omgående. Cecilia Widegren föreslår en översyn över hur public service ska finansieras eftersom förutsättningarna för radio- och TV-avgiften ”gradvis har blivit föråldrade och kan ifrågasättas”.

Centerpartisten Per-Ingvar Johnsson tycker också att Radio- och TV-avgiften ska avskaffas och ersättas med en public service-avgift på skattsedeln.

Även Sverigedemokraten Anders Forsberg vill ha finansiering av public service via skattsedeln. Avgiften ska inte kopplas till TV-innehavet. Partikollegan Patrik Jönsson skriver i sin motion att SVT inte klarar att vara opartiska och sakliga, särskilt när det gäller Sverigedemokraterna, och att ”50 procent av journalisterna på Sveriges Radio och Sveriges Television sympatiserar med Miljöpartiet”. Han vill därför att det införs i direktiven att ”fullständig politisk neutral hållning är av största vikt vad gäller de program som sänds i SVT och SR”.

Miljöpartisten Niklas Malmberg föreslår att reklamtiden i radio begränsas från tolv till åtta minuter per timme. Miljöpartiets tidigare motion i ämne stoppades av riksdagen med hänvisning till en utvärdering som Myndigheten för radio och TV ska vara färdig med senast 1 december.

Socialdemokraterna Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg vill motverka vad de kallar den tilltagande medieklyftan mellan olika delar av landet. Ett sätt att göra det är att stärka public service. ”Från politiskt håll måste det säkerställas att public service har såväl tillräckliga resurser som tillräckligt tydligt uppdrag att vara en nyhetsförmedlare för hela Sverige” skriver de i motionen.

Vänsterpartiet skriver i en kulturmotion att partiet vill ha ”en bred radio och TV i allmänhetens tjänst med ett utbud som gör att den som vill kan klara sig utan kommersiella kanaler och dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, underhållning och utbildning”. Partiet vill att radio- och TV-avgiften behålls.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share