Martin Holmgren ordförande för PS-utredningen

Martin Holmgren blir ordförande för public service-utredningen, som i dag fick sina direktiv från regeringen.

Martin Holmgren har även utrett reklamradion åt regeringen och presenterade 2008 betänkadet ”Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter” som ligger till grund för den nya lagstiftningen kring kommersiell radio. I november förra året blev Martin Holmgren ledamot i granskningsnämnden för radio och TV.

I utredningen sitter också advokaten Helene Hillerström Miksche, Leif Jakobsson från finska Yle (och tidigare programchef på SVT), länsöverdirektör Katarina Kämpe och professor Lars Nord.

I ett pressmeddelande beskriver regeringen sex frågor som utredningen ska ta ställning till. Det gäller hur public service-uppdraget ska utformas, hur utbudet ska nå publiken på bästa sätt och hur mångfalden och tillgängligheten ska stärkas. Alternativ till dagens radio- och TV-avgift ska tas fram och styrning, reglering och uppföljning av programföretagens verksamhet ska ses över.

Direktiven nämner även digitalradion som en fråga. Utredningen ska ta ställning till om det ska bli en övergång från analog till digital radio och hur en sådan övergång ska gå till.

Utredningen ska vara klar 1 september nästa år. Därefter följer en remissrunda innan riksdagen kan ta beslut. Om det blir ny lagstiftning ska den kunna träda i kraft före 1 januari 2014, då nästa tillståndsperiod för public service-bolagen inleds.

Uppdatering: Regeringen har nu publicerat utredningsdirektiven. Kan laddas ned som PDF här.

Share