SR: Parlamentarisk kommitté hade varit rimligare

Det hade varit bättre om regeringen hade låtit en parlamentarisk kommitté ta hand om public service-frågorna, menar SR-cheferna Mats Svegfors och Cilla Benkö i ett uttalande. Men de gillar att direktiven har en positiv inställning till public service.

”Direktiven till utredningen uttrycker en positiv grundinställning till public service. Detta, i kombination med det öppna utredningsuppdraget, tycker vi är bra. Samtidigt kan vi inte undå att notera en förskjutning i beskrivningen av public service roll i mediesamhället. Avvägningen mot de kommersiella mediebolagens ekonomiska intressen anges numera som en viktig komponent i public servicepolitiken. Det är angeläget att en bred uppslutning eftersträvas bakom det beslut om public service 2014-2019 som riksdagen ska fatta någon gång under 2013” skriver SR-cheferna i ett pressmeddelande.

Utredningen ska ta ställning till många frågor på kort tid och det hade varit bättre med en parlamentariskt tillsatt kommitté, skriver de också.

”Utredningen kommer i praktiken att ha knappt ett år på sig att utreda ett stort antal frågor som är mycket viktiga för Sveriges Radio. De två i särklass viktigaste rör å ena sidan yttrande- och utvecklingsfriheten för public service och å den andra verksamhetens ekonomiska ramar. Men därjämte ska den nu beslutade kommittén utreda bland annat finansieringssystemet, digitalradion, momsregleringen och förvaltningsstiftelsens roll. Sammanlagt anger direktiven 25 olika utredningsfrågor som ska hanteras” skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

”Kombinationen av ett omfattande utredningsuppdrag och begränsad utredningstid leder till att kommittén själv måste avgränsa sitt uppdrag. Det hade varit rimligt att en sådan kommitté hade varit parlamentariskt sammansatt. Förutsättningarna hade då varit bättre för en fortsatt bred förankring av public service i Sverige” avslutar SR-cheferna i ett pressmeddelande.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share