Public service-finansieringen ska ses över

Regeringen presenterar senare idag direktiven för public service-utredningen. En uppgift blir att hitta ett nytt sätt att finansiera public service från och med nästa tillståndsperiod, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och de kulturpolitiska talespersonerna Christer Nylander (FP), Anders Flanking (C) och Andreas Carlson (KD) på DN Debatt.

”Dagens system med en radio- och TV-avgift har fungerat ganska väl under många år, även om det har ifrågasatts. Teknikutvecklingen innebär emellertid att licenssystemet måste ses över. Det går numera att få tillgång till programföretagens utbud på fler sätt än genom en traditionell TV-mottagare. Det är fortsatt viktigt att finansieringen kan garantera verksamhetens självständighet och åtnjuta legitimitet och medborgarnas förtroende. Det bör också vara ett rättvist och resurseffektivt system. Vi ger därför kommittén i uppdrag att pröva olika alternativ för den framtida finansieringen av radio och TV i allmänhetens tjänst” skriver de fyra allianspolitikerna.

Utbudet i public service ska vara ”av hög kvalitet och ge ett mervärde i det samlade medieutbudet” och ”alla program som sänds ska kunna motiveras utifrån uppdraget”, menar de vidare. Oberoendet ska stärkas ”inte bara i förhållande till politiken, utan även gentemot andra aktörer”.

Kommittén får även i uppdrag att utse en parlamentarisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier.

Läs hela debattartikeln i Dagens Nyheter här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share