Länsstyrelsen: Inga brister i Sveriges Radios säkerhetsarbete

Anna Svedberg. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Länsstyrelsen i Stockholm har inte hittat några brister i Sveriges Radios säkerhetsarbete. Det skriver myndigheten i ett yttrande om den granskning som gjordes efter Dagens Nyheters artikelserie för ett år sedan.

”Vi har nu mottagit resultatet av det ärende som Länsstyrelsen i Stockholm inledde under sommaren 2022 med anledning av ett antal påståenden som spreds i media utifrån artiklar i Dagens Nyheter. Att det nu avslutade ärendet visar att vi skött vårt uppdrag är en bekräftelse på att vi gjort det vi ska göra enligt gällande lagstiftning” skriver Anna Svedberg, som är Sveriges Radios säkerhets- och beredskapshef, på SR-bloggen.

I sitt yttrande skriver Länsstyrelsen bland annat att ”Utifrån ingivna uppgifter gör Länsstyrelsen bedömningen att verksamhetsutövaren har tagit aktiv ställning till delar av verksamheten som har betydelse för Sveriges säkerhet och i vilken omfattning. Det har inte framkommit något i granskningen av de ovan nämnda yttranden som pekar på att verksamhetsutövaren i nuläget har någon brist inom ramen för vår granskning”.

Förra sommaren publicerade Dagens Nyheter flera artiklar om säkerheten på Sveriges Radio. Enligt artiklarna hade SR anlitat utländska konsulter utan säkerhetsprövning till arbeten med känsliga uppgifter och lagt information om det digitala VMA-systemet på en utländsk molntjänst. Sveriges Radio menade att informationen inte var ”säkerhetskänslig utifrån Sveriges säkerhet”. 

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski säger till Journalisten att han är kritiskt till hur SR har vinklat granskningrapporten på sin blogg.

”Länsstyrelsen har över huvud taget inte granskat det som vi lyfte fram i våra artiklar. De har tittat på hur säkerhetsarbetet fungerar i nuläget. De har bara kommunicerat med SR och bara förlitat sig på SR:s egna uppgifter. Det är alltså inte fråga om någon granskning i egentlig mening eller någon total översyn. Länsstyrelsen har inte alls undersökt hur det gick till när det digitala VMA-systemet byggdes på 2010-talet, vilket var vad våra artiklar handlade om. Ändå använder SR sin blogg för att koppla ihop de sakerna och få det att framstå som att vi haft fel i vår rapportering, vilket vi inte har haft. De blandar äpplen och päron” säger Peter Wolododarski som också är kritisk till hur SR kommunicerat om saken.

”SR använder sin blogg som en spinnkanal. Den ligger på SR:s hemsida och ser ut som en artikel. De använder Sveriges Radios journalistiska trovärdighet, som är mycket hög – jag har själv stort förtroende för SR:s nyhetsjournalistik – för bolagets strategiska kommunikation. Läsarna har ju förstås intrycket att artiklar som publiceras på SRs sajt är opartiska och sakliga” säger Peter Wolodarski till Journalisten.

Uppdaterad måndag 3 juli med kommentarer från Peter Wolodarski.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share