Klartecken för tysk digitalradiosatsning

Deutschlandradio får starta rikstäckande digitalradio. KEF, den kommission som fördelar den tyska TV-avgiften, godkände finansieringen i ett beslut på midsommarafton.

Det finns dock några krav från KEF. Deutschlandradio ska förbereda en nedläggning av sändningarna på mellan-, lång och kortvåg, avtal ska slutas med nätoperatören Media Broadcast och Deutschlandradio ska komma överens med de kommersiella och delstatliga radiobolagen om en utbyggnadsplan.

”Det här är startskottet för en utbyggnad av rikstäckande digitalradio i Tyskland. Jag är glad för att ett viktigt steg tas när det gäller att framtidssäkra radiomediet i en digital tidsålder” säger Deutschlandradios chef Willi Steul i ett pressmeddelande.

Deutschlandradio får en tredjedel av utrymmet i den rikstäckande DAB+-multiplexen och kommer att sända tre kanaler: Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur och den nya kunskapskanalen DRadio Wissen. Den 3 augusti kommer det övriga utrymmet att fördelas. Bland de sökande finns NRJ, Regiocast och Radio Disney.

I juli förra året fick Deutschlandradio nej från KEF till finansiering av digitalradioprojektet, bland annat med hänvisning till att reklamradion hade hoppat av. KEF öppnade dock för en omprövning vid ett senare tillfälle.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Det blir problem när lång, mellan och kortvågs sändningarna släcks, tyskarna lyssnar på dessa band utanför Tyskland.