Klart att danska P2 lämnar FM

DR P2 ersätts av en privat public service-kanal. Det är en av punkterna i det mediepolitiska avtal som den danska regeringen idag slöt med stödpartierna Dansk Folkeparti och Liberal Alliance.

DR P2 försvinner från FM-nätet vid nyår. Istället ska nätet användas av en privatdriven och reklamfri kanal, som ska finansieras med upp till 100 miljoner danska kronor årligen från licensmedlen.

Det ställs krav på program om nyheter, aktualiteter, kultur och debatt. I övrigt ska kanalen ha en ”bred musikprofil”.

En skönhetstävling ska avgöra vem som får det nya tillståndet, men det är dock oklart exakt hur tillståndsgivningen ska gå till. En kommitté ska presentera de slutliga programkraven i augusti.

I medieavtalet tas även digitalradion upp. Ett tredje rikstäckande digitalradionät för regionala sändningar byggs upp 2013-2015, med plats för både DR-s regionalradio och privata kanaler. I höst börjar arbetet med en långsiktig plan för digitaliseringen av dansk radio, med en övergång till DAB+ och ett beslut om analog nedsläckning så snart hälften av hushållen har tillgång till en digital mottagare.

De lokala radiostationerna får sina tillstånd förlängda till 2015. Samtidigt minskas stödet till lokala radio- och TV-stationer från dagens 50,8 miljoner till 45,8 miljoner danska kronor.

I avtalet nämns även att Danmarks Radio ska spela mer dansk musik och att nya kanaler från DR måste godkännas av politikerna. Allmänt gäller att nya DR-tjänster ska granskas av Radio- og TV-nævnet och externa konsulter, med hänsyn till public service-värdet och tjänstens eventuella marknadseffekter.

Läs hela avtalet här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

2 Comments

  1. Dennis Nilsson

    Detta var inte angenämnt att läsa.
    Läser man mellan raderna så är intrycket att media i Danmark skall hunsas till att vara en ”Husbondens Röst” som i Kina.
    ”Liberal Alliance” och deras vänner är bara liberala till namnet. I praktiken väljer de alltid den som lägger upp mest pengar ”under bordet”.