Journalistförbundet vann mot Sveriges Radio

Journalistförbundet har vunnit i arbetsdomstolen i ett mål som gällde en journalist på SR Göteborg.

Frågan i målet var om Linn Ohlssons uppdrag på Sveriges Radio skulle ses som en anställning. Arbetsdomstolen kommer fram till att hon ska anses ha en tillsvidareanställning.

”Domen rör det här specifika fallet och vi respekterar självfallet domen. Vi kommer nu att analysera vad den innebär och återkomma efter det” säger SR-s personaldirektör Ingrid Wibom i ett kort pressmeddelande från Sveriges Radio.

Linn Ohlsson har arbetat på SR Göteborg i flera år och har haft samma villkor som anställda men med ”uppdragsavtal”. Journalistförbundet har därför hävdat att hon är anställd, något som arbetsdomstolen alltså håller med om.

”Arbetsdomstolen har funnit att Linn varit anställd av SR och klargör därmed att företag inte kan anlita våra medlemmar och kalla det för uppdrag i syfta att kringgå lagstiftningen, till exempel för att undvika att våra medlemmar erhåller företrädesrätt” säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

I sin sammanfattning skriver Arbetsdomstolen att ”Efter att ha funnit att arbetet utförts under sådana omständigheter att programledaren var att betrakta som arbetstagare fann Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har haft rätt att tidsbegränsa anställningen i enlighet med en regel i journalistavtalet om så kallad programanställning”.

Sveriges Radio ska enligt domen ge Linn Ohlsson en tillsvidareanställning. Dessutom ska SR betala skadestånd till både Linn Ohlsson (40 000 kronor) och Journalistförbundet (25 000 kronor) plus ersätta Journalistförbundets för rättegångskostnaderna (411 318 kronor). Däremot slipper SR ge Linn Ohlsson semesterersättning, semestertillägg, pensionspremier, ersättning för obekväm arbetstid och sjuklön.

Ladda ned Arbetsdomstolens dom här (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share