IRM: Reklamrekord även nästa år

Enligt den senaste prognosen från IRM blir det omsättningsrekord på reklammarknaden både i år och 2012.

För 2011 beräknas tillväxten till 5,5 procent och nästa år blir den knappt en procent, enligt IRM. En förutsättning är dock att Sveriges BNP växer med ungefär en procent under 2012. Det bygger i sin tur på att ”Grekland inte går i konkurs eller att den amerikanska ekonomin inte går in i en djup lågkonjunktur” skriver IRM.

”Sker något av detta kommer Sveriges samhällsekonomi påverkas i mycket hög grad, något som i sin tur skulle innebära att medieinvesteringarna minskar” står det vidare i IRM-s pressmeddelande om prognosen.

Tillväxten under första halvan av året mattas av under tredje kvartalet och årets omsättning förväntas bli drygt 31 miljarder kronor, enligt IRM. Nästa år kommer de långsiktiga strukturella förändringarna att öka i hastighet. Det innebär att digitala medier och TV öka sina andelar av marknaden, medan tryckta medier minskar.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share