Inga sänkta avgifter för reklamradion

Det blir inga sänkta koncessionsavgifter för reklamradion. Regeringen lovar dock att återkomma i frågan i 2011 års budgetproposition.

Däremot blir det flera andra förändringar för reklamradion. Det blir åttaåriga tillståndsperiod, slopade innehållskrav och lättare att sälja sponsring.

Alla reklamradiotillstånd utlyses på nytt när de nuvarande tillstånden går ut. Det ska ske genom slutna anbudsförfaranden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Ping

  1. Pingback: RadioAssistant.com - Because We Love Radio

One Comment

  1. Roy

    Befintliga stationer har ett 12 mån. avtal t.o.m 2010, med befintliga avgifter.Därefter sänks avgifterna med det pris de vill betala.