Granskningsnämnden kritiserar SR:s redovisning av intäkter

Radiohuset i Stockholm. Foto: Johan Lindström.

Sveriges Radio har ”i stort uppfyllt sitt public service-uppdrag under 2021” skriver granskningsnämnden i sin årliga granskning av bolagets public service-redovisning.

Däremot riktar nämnden kritik mot att bolaget inte givit en tillräcklig redogörelse för intäkter vid sidan av avgiftsmedel. Sveriges Radio ”har brustit i uppdraget genom att endast delvis uppfylla kravet” skriver nämnden i sitt beslut.

Som skäl för att SR endast delvis uppfyllt kravet pekar nämnden på att SR i sin public service-redovisning endast redogör för 4 miljoner kronor av de 16,2 miljoner kronor som finns under posten ”övriga intäkter”.

Läs granskningsnämndens beslut som PDF här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share