Krav på digitalradio i svenska bilar har införts

Foto: Frontier Smart Technologies.

Sedan 3 juni måste alla nya bilar som säljs i Sverige med bilradio kunna ta emot marksänd digitalradio, i praktiken DAB+. Regeln har skrivits in i fordonsförordningen som en del av genomförandet av den nya europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

Regeln gäller inte fordon som har släppts ut på marknaden före december 2020.

Så här lyder den nya texten i fordonsförordningens kapitel 3 paragraf 3a: ”En bilradiomottagare, som har byggts in i en ny personbil eller en ny buss som släpps ut för försäljning eller uthyrning på Europeiska unionens inre marknad, ska kunna ta emot och återge åtminstone radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning”

Sverige är ett av de sista länderna i EU som implementerar regeln om DAB+-mottagare i bilar. EU beslutade i november 2018 att regeln skulle införas av medlemsländerna 20 december 2020. Regeringen lade fram en remiss i frågan i september 2019 men beredningen på infrastrukturdepartement var klar först i år.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share