Fler anmälningar mot Sveriges Radio

Antalet anmälningar mot Sveriges Radio-program ökade kraftigt förra året.

495 ärenden om SR-program kom in till Granskningsnämnden för radio och TV under 2011. Det kan jämföras med 2010, då antalet bara var 329. Det har alltså skett en 50-procentig ökning. Om man jämför antalet avgjorda granskningsärenden är förändringen ännu mer dramatisk – nästan en fördubbling: 504 ärenden 2011 mot 279 året före. Ökningen skedde trots att nämnden sedan i höstas räknar ihop alla inkomna anmälningar kring ett program som ett och samma granskningsärende.

Även antalet ärenden om reklamradio ökade, men på en betydligt lägre nivå. 18 ärenden kom in eller upprättades, vilket är tre fler än 2010. När det gäller närradio gick antalet ned från 28 till 23. Totalt avgjordes 16 ärenden om reklamradio (mot 35 år 2010) och 31 om närradio (27).

Av det totala antalet ärenden under 2011 – 1 895 – var 40 sådana där nämnden eller Myndigheten för radio och TV har beslutat om granskning på eget initativ.

Statistiken kommer från Myndigheten för radio och TV-s årsredovisning, som finns att ladda ned här som PDF-fil.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share