Gunilla Carlsson ordförande i kulturutskottet

Socialdemokraterna i riksdagen har valt Gunilla Carlsson till ny ordförande för kulturutskottet, som bland annat har ansvar för frågor kring radio och andra medier.

Gunilla Carlsson ersätter partikollegan Berit Högman, som har utsetts till vice gruppledare för partiets riksdagsgrupp. Gunilla Carlsson är från Hisings-Backa och har suttit i riksdagen för Göteborg sedan 2002. Hon var ledamot av kulturutskottet 2002-2010.

VId sidan av riksdagsuppdragen har Gunilla Carlsson flera andra poster: ordförande för ABF i Göteborg, vice ordförande för Folkteatern i Göteborg, vice ordförande i Länsteatrarna i Sverige, ledamot av styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och ledamot av Göteborgs handbollsförbund.

”För mig är kultur att skapa möjligheter för att uttrycka drömmar, känslor och identitet. Blomstrar kulturen skapas förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle” säger Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna.

”Jag vill verka för att införa fri entré på statliga museer, fortsätta digitaliseringen av biografer och öka stödet för barnens kulturaktiviteter. Tyvärr har den moderatledda regeringen låtit kulturen komma i skymundan med låga ambitioner och få initiativ” fortsätter hon.

Share