Färdigt förslag om Finlands rundradioskatt

Den finländska regeringen har presenterat sitt förslag till hur TV-licensen ska ersättas av en individuell rundradioskatt. Förslaget har redan fått stöd från alla partier i den finländska riksdagen och ska nu på remiss fram till 9 mars.

Skatten införs 2013 och blir individuell och inkomstbaserad, med utgångspunkten att den ska motsvara 0,68 procent av alla arbets- och kapitalinkomster. Minimibeloppet blir 50 euro och maximibeloppet 140 euro. Företag och organisationer betalar 350 euro vid omsättning över 400 000 euro och 700 euro vid omsättning över en miljon euro. Personer under 18 år undantas.

I förslaget ingår även hur anslagen till public service-bolaget Yleisradio (Rundradion på svenska) ska fastställas. För 2013 föreslås en finansiering på 500 miljoner euro och därefter ska ”nivån justeras så att den följer den årliga höjningen av kostnadsnivån”.

Andra punkter i förslaget är att förhandsutvärderingen av ”betydande nya tjänster” överförs till Rundradions förvaltningsråd, medan Kommunikationsverket ska övervaka användningen av anslagen till public service-verksamheten.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share