Finland: Yles textpubliceringar ska begränsas

Finlands regering vill begränsa public service-bolaget Yles möjligheter att publicera texter på internet. Huvudregeln ska i framtiden vara att texter måste ha en koppling till radio- och TV-program.

I de nya bestämmelserna, som ska läggas in i Rundradiolagen, görs undantag för nyhetsbyråtexter, innehåll vid ”snabba nyhetshändelser”, myndighetsinformation, kultur och lärande samt nyheter på samiska, romani och andra minoritetsspråk.

De nya reglerna är framtagna för att de ska överenstämma med EU-s regler om statligt stöd. Även de kommersiella mediernas konkurrenssituation har funnits med som skäl till lagstiftningen.

”De föreslagna bestämmelserna förtydligar den nuvarande regleringen med tanke på verksamhetsmiljön för de kommersiella medierna. Samtidigt är avsikten att göra det möjligt för Rundradion att även i fortsättningen tillhandahålla innehåll i textform som en del av den allmännyttiga rundradioverksamheten” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Johanna Törn-Mangs, som är direktör för Svenska Yle, säger att bolaget är redo för de nya reglerna.

”Vi har redan nu minskat mängden webbtexter. Nu handlar det mera om att vi ökar förändringstakten och satsar på att förnya vårt audiovisuella innehåll på webben ytterligare” säger Johanna Törn-Mangs till Svenska Yles nyhetsredaktion.

Jukka Holmberg, som är VD för Medieföretagen, tycker inte att regeländringarna går långt nog.

”Det är något bättre än det utkast som vi såg på sommaren. Men där finns fortfarande omfattande undantag som går emot grundprincipen, alltså att Yles textinnehåll ska kunna kopplas till TV- och radioprogram” säger Jukka Holmberg till Svenska Yle.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share