Avtal klara för 5 000 medarbetare inom public service

Journalistförbundet och Unionen har kommit överens med Medieföretagen inom Almega om nya kollektivavtal för nästan 5 000 som arbetar på public service-bolagen Sveriges Radio, SVT och UR. Avtalen gäller fram till mars 2023 och ger löneökningar och extra pensionsinsättningar på totalt 5,4 procent.

”Våra medlemmar har arbetat hårt under coronaepidemin. Därför har det varit självklart för oss att vi ska få samma löneökningar som parterna kommer överens om i andra branscher. Något som märkligt nog inte varit självklart för arbetsgivarna att gå med på” säger Ulrika Hyllert, som är ordförande för Journalistförbundet.

Lönerna höjs med 2,9 procent retroaktivt från november och med ytterligare 1,8 procent i april 2022. Pensionsinbetalningarna för flexpension höjs med 0,7 procent. Dessutom får medarbetare rätt att arbeta kvar till 68 år och till 69 år från och med 2023. Tidigare har tillsvidaretjänster avslutats automatiskt vid 67 års ålder. Extra fokus ska enligt det nya avtalet läggas på arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

”Det här är ett år med färre förändringar i kollektivavatalet. Vi har stått emot försämringar och försvarat vårt kollektivavtal. Arbetsgivarsidan hade många tuffa krav med försämringar i år som de drog tillbaka innan vi kunde skriva under ett avtal” säger Ulrika Hyllert.

Anders Bergqvist på Medieföretagen, som har förhandlat för public service-bolagen, säger att förhandlingarna har varit lösningsorienterade med ett samförstånd mellan parterna. Han är nöjd med att det nu blir individuell lönesättning för alla inom public service.

”Glädjande är att vi nu har moderna löneavtal med individuell lönesättning för samtliga motparter inom public service. Unionens gamla löneavtal med individgarantier är nu borta från och med lönerevisionen för 2020. Detta kommer skapa bra förutsättningar för en dialog mellan chef och medarbetare där den individuella lönesättningen är en viktig del” säger Anders Bergqvist.

Journalistförbundet har i förhandlingarna drivit frågor om utlasningar, otrygga anställningar och programanställningar, men har inte lyckats få med några förändringar i avtalet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share