Europeisk närradioorganisation kritiserar Sverige

Förra året togs ”riksförbudet” bort i närradion. Det gör det lättare för närradiostationer att sända varandras program men det öppnar även för de kommersiella radiobolagen att använda närradion.

I en skrivelse till den svenska regeringen riktar den europeiska organisationen Community Media Forum Europe kritik mot den svenska närradiopolitiken.

”Det finns idag minst 20 privatägda kommersiella närradiostationer, som enbart i formell mening drivs av en ”ideell förening” som lagen kräver. Med sitt sändningstillstånd kan en sådan ”ideell förening” uppdra åt ett privat företag med miljoninvesteringar bedriva en kommersiell radioverksamhet. Ägaren kan lätt helt kontrollera ”föreningen”. De vidöppna kryphålen i radiolagen möjliggörs främst av att begreppet ”ideell förening” saknar definition i svensk lagstiftning” skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Enligt CMFE är privatiseringen av närradion i Sverige ett synnerligen akut och allvarligt problem. Organisationen menar att lagstiftningen berövar det civila samhället en viktig resurs i fråga om yttrandefrihet och kulturell utveckling i synnerhet för minoritetsgrupper. Dessutom är lagstiftningen i strid med de intentioner som har uttryckts av Europaparlamentet och Europarådet. CMFE kräver därför att lagstiftningen ses över.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share