EU-parlamentet röstade för krav på DAB i bilar

Om två år ska alla nya bilradiomottagare i EU kunna ta emot marksänd digitalradio. Det beslutade EU-parlamentet idag med röstsiffrorna 584 för och 42 emot.

I det ursprungliga förslaget till en ”europeisk kodex för elektronisk kommunikation” fanns en regel om att DAB/DAB+ skulle finnas med i alla radiomottagare för konsumenter i EU. I slutversionen är den regeln borttagen och istället ges ett EU-godkännande till att införa motsvarande regel på nationell nivå. Italien har redan beslutat att införa DAB-krav i konsumentmottagare från 2020 och i Frankrike tas ett motsvarande beslut när mer än 20 procent av befolkningen nås av DAB, vilket sker efter nyår.

”Att digital marksänd radio finns med i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation är en viktig milstolpe för digitalradion i Europa. Det visar att DAB+ ses som den viktigaste radioplattformen i Europa inför framtiden” säger Patrick Hannon, som är ordförande för den internationella DAB-organisationen World DAB.

Förslaget går nu vidare till ministerrådet för godkännande och väntas träda i kraft i början av nästa år. De nationella parlamenten har därefter två år på sig att införa reglerna.

Så här står det i texten från EU-parlamentet:

”Alla bilradiomottagare som byggts in i ett nytt fordon i kategori M som görs tillgänglig på marknaden för försäljning eller uthyrning inom unionen från och med den … [två år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] ska innefatta en mottagare som kan ta emot och återge åtminstone radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning. Mottagare som överensstämmer med harmoniserade standarder för vilka referensuppgifterna har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller med delar av sådana standarder, ska anses uppfylla det kravet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.”

Mer:
Europeisk kodex för elektronisk kommunikation (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share