Radioreklamen ökade 15 procent i oktober

Staffan Slörner, Sveriges Mediebyråer.
Foto: Sveriges Mediebyråer.

Mediebyråernas förmedling av radioreklam steg med 15 procent i oktober, visar den senaste Mediebyråbarometern.

Totalt ökade reklamförmedlingen med 4 procent, vilket gör att radion fortsätter att ta marknadsandelar på reklammarknaden. För årets första tio månader ligger radioreklamens uppgång på 20,8 procent.

Den fortsatta positiva trenden för radioreklamen kan enligt Sveriges Mediebyråers VD Staffan Slörner delvis bero på de nya tillstånden för kommersiell radio som började gälla 1 augusti.

”Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och under oktober ökade investeringarna med 4 procent. De flesta mediekategorier gynnas av en fortsatt hög annonskonjunktur. Några tecken på vikande eller avsvalnande konjunktur för kommunikations- och konsumtionsdrivna företag på den svenska marknaden syns inte. Den absolut största ökningen under oktober stod utomhus/reklam för – vilket kan ses som ett teckan på annonsörernas behov av varumärkesskapande annonsering. Radio fortsätter att växa och en del av förklaringen kan vara ökad räckvidd för den kommersiella radion i och med de nya tillstånden” säger Staffan Slörner.

Mer:
Mediebyråbarometern oktober 2018

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share