Danmark: SF förespråkar skattefinansiering av public service

Jacob Mark

Jacob Mark, mediepolitisk talesperson för SF. Foto: Steen Brogaard.

Socialistisk Folkeparti är det senaste partiet som vill avskaffa den TV-avgift som finansierar public service i Danmark, skriver Politiken idag.

Tidigare har partierna Dansk Folkeparti, Radikale Venstre och Liberal Alliance föreslagit att TV-avgiften avskaffas. Det finns dock stora skillnader mellan partierna. SF och DF vill skattefinansiera public service, men medan DF vill se kraftiga neddragningar i public service föreslår SF ytterligare resurser. Kulturministern Mette Brock från Liberal Alliance har tidigare pratat om ett frivilligt public service-abonnemang.

”Jag tycker att det är fullständigt orimligt att en direktör får betala lika mycket som en student eller bidragstagare” säger Jacob Mark (bilden), som är mediepolitisk talesperson för SF, till Politiken.

Det största regeringspartiet Venstre har ännu inte tagit ställning i frågan. Det har inte heller Socialdemokraterna. Båda är dock öppna för en förändring.

I höst inleds nya mediepolitiska förhandlingar mellan partierna.

Share