Danmark: 104 nya lokala FM-frekvenser

lokalradiodanmark

De nuvarande lokalradiotillstånden i Danmark löper ut i slutet av 2017. Nästa år ska de fördelas för en ny tioårig period.

77 helt nya frekvenser har hittats genom att Energistyrelsen har lättat på reglerna som ska hindra störningar mellan sändare. Dessutom kan 26 outnyttjade frekvenser tas i bruk. 77 av frekvenserna går till den kommersiella radion och 27 till den ickekommersiella. I Köpenhamn blir det två nya kommersiella stationer.

Kommersiella och ickekommersiella stationer delar ofta frekvenser. Nu ska de så långt det går separeras och de två radioformerna får varsitt regelverk.

Bara lokala aktörer kan få tillstånd för ickekommersiell radio. Ett nytt krav införs om att sända minst en timme talat lokalt innehåll i veckan. Nya kriterier om mångfald och allsidighet ska användas vid tillståndsgivningen om det finns flera sökanden. Dessutom kan det blir ”skönhetstävling” med kriterier som lokalt innehåll och branscherfarenhet. I Danmark går statligt stöd till ickekommersiell lokalradio. Den kommer som hittills att ges till högst 15 sändningstimmar per vecka.

För kommersiella stationer gäller att de måste lämna en deposition på 250 000 kronor. Om det finns flera sökanden värderas ekonomin och branscherfarenheten i lika delar. För att förebygga marknadskoncentration kan ett och samma företag inte få alla tillstånd i områden med tre eller fler tillstånd. Några nya regler för programinnehåll införs inte för den kommersiella radion.

Förslaget på nya regler är ute på remiss fram till 27 oktober.

Mer:
Informationssida från Slots- och kulturstyrelsen

Share