DAB+-tillstånd kan dras tillbaka – används inte

Grafik: World DAB.

Varken Mad Men Media eller DB Media har börjat sända med de DAB+-tillstånd som började gälla 1 september förra året. Därför har Mediemyndigheten startat en ”Tillsyn av tillståndsvillkor för digital kommersiell radio”. Senast nästa fredag (29 mars) vill myndigheten ha svar på varför sändningarna inte har kommit igång.

”Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader efter tillståndets början. Beslut om återkallelse får dock fattas endast om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande” skriver Mediemyndigheten i ett brev till tillståndshavarna och fortsätter med två frågor.

”1. Sänder ni dessa kanaler? När startade sändningarna av respektive kanal? 2. Om ni inte sänder en/flera av dessa kanaler, ange varför.”

Förra året fick Mad Men Media nationella DAB+-tillstånd för Retro FM Sverige, Radio Topp 40 Sverige, Relax FM Sverige, Radio Yalla och Rock & Sport. DB Media fick samtidigt ett regionalt tillstånd för Guldkanalen Country och ett nationellt för Dansbandskanalen Klassiker. Slutligen gick ett nationellt tillstånd till Skärgårdsradion, som började använda det nästan omedelbart.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share