Ökat förtroende för Sveriges Radio

Radiohuset i Stockholm. Foto: Sveriges Radio.

73 procent av svenskarna har förtroende för innehållet i Sveriges Radio. Det visar den senaste SOM-mätningen från Göteborgs universitet.

Siffran är den näst högsta för Sveriges Radio under 2000-talet. Bara 2016 var förtroendet högre. SR:s VD Cilla Benkö noterar att förtroendet är ”extremt stabilt och högt över tid” och dessutom att det är tio gånger fler som säger att de har förtroende än som säger att de inte har det.

”Det här är viktigt av många skäl. I en tid när desinformations- och påverkanskampanjer blir allt vanligare och när det blir lättare och lättare att producera falska nyheter genom AI-teknik spelar oberoende medier med högt förtroende en alldeles särskild roll. Ett högt förtroende är också viktigt för vårt beredskapsuppdrag. I händelse av fredstida kris eller krig är det centralt att många litar på oss och har en vana att konsumera vårt innehåll” skriver Cilla Benkö i ett inlägg på Sveriges Radio-bloggen.

Av mediebolagen är det bara SVT som har ett högre förtroende hos allmänheten – 75 procent – och totalt är det endast polisen (80 procent) och sjukvården (82 procent) som har bättre siffror än public service.

I mätningen syns ett ökat förtroende för Sveriges Radio bland kristdemokrater – upp sex procentenheter till 72 procent. Även bland Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare stiger förtroendet för SR – till 74 respektive 51 procent. Hos socialdemokrater är förtroendet oförändrat på 82 procent och bland miljöpartister har det stigit fem procentenheter till 84 procent. Mest förtroende av alla har centerpartisterna (91 procent).

I SOM-mätningen ingick också en fråga om public service-uppdraget borde koncentreras till smala program och nyheter. Två av tre tycker att idén är dålig medan bara en av tio tycker att den är bra.

”Att förtroende är en färskvara behöver knappast påpekas. Det som tar lång tid att bygga upp kan gå snabbt att förbruka. Här gäller det att inte ta något för givet. För oss är det viktigt att varje dag förtjäna förtroendet hos den publik som via Sveriges Radio får sina nyheter, fördjupningar, sammanhang, analyser och däremellan kulturupplevelser i världsklass via vanlig FM-radio eller digitalt. Jag är glad att så många väljer att följa med på den resa som den 1 januari nästa år pågått i etthundra år” skriver Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share